Технострой инженеринг

Фирма „Технострой инженеринг“ ЕООД е основана през 1995 година. През годините се е утвърдила като лоялен бизнес партньор, който изпълнява поставените проекти качествено и в срок.

Притежава сертификати за качество по стандарти ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005, EN 1090 EXC3, HARDOX, TUV NORD.

Специализирана е в:
  • производството на нестандартни изделия от въглеродни, неръждаеми и специални стомани, цветни метали и др.;
  • извършване на капитални ремонти в металургията, енергетиката, химическата и минната промишленост;
  • изработка и монтаж на стоманени конструкции, тръбопроводи и други метални изделия;
  • извършване на електро-монтажни дейности в промишлеността и строежи от енергийната инфраструктура.

Базовият завод е оборудван с машини за производство на нестандартни метални изделия и метални конструкции. Произвеждат се нестандартни изделия от разнообразни видове метали.

Дружеството е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българската търговско-промишлена палата, Камарата на строителите в България.

повече
повече
повече
повече